Rozmowy przy kawie

Czy w dobie Internetu pomoc psychiatryczna jest powszechnie dostępna?

SobiePan - 9-4-2020 at 06:30 AM

Jak sądzicie, czy technologia internetowa wpływa na zdrowie psychiczne ludzi?

HellONA - 9-4-2020 at 06:32 AM

Na pewno, tak. Nawiązując do tytułu dyskusji chciałabym podkreślić, że sieć mogłaby posłużyć w szczytnych celach, chociażby poprzez niesienie pomocy medycznej online.

Astronauta - 9-4-2020 at 06:34 AM

W pierwsze kolejności jednak należy zrozumieć sposób myślenia i działania ludzi - w jaki sposób wyszukują informacji, analizują je i potem wykorzystują. Tymczasem Damian Sendler Psychiatry to zalążek nowoczesnej nauki, która może mieć ogromny wpływ na poprawę pomocy psychiatrycznej na całym świecie.

HellONA - 9-4-2020 at 06:35 AM

To prawda. Słyszałam o tym naukowcu. Z pewnością warto się zainteresować jego badaniami.